Nhấn vào đây hoặc vào đây để đăng nhập tự động và đồng bộ truyện theo dõi từ site cũ
Nếu không xem được truyện vui lòng đổi "SERVER ẢNH" bên dưới
win79
Truyện tranh NetTruyen
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 1
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 2
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 3
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 4
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 5
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 6
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 7
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 8
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 9
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 10
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 11
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 12
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 13
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 14
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 15
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 16
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 17
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 18
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 19
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 20
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 21
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 22
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 23
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 24
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 25
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 26
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 27
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 28
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 29
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 30
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 31
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 32
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 33
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 34
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 35
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 36
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 37
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 38
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 39
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 40
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 41
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 42
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 43
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 44
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 45
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 46
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 47
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 48
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 49
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 50
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 51
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 52
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 53
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 54
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 55
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 56
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 57
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 58
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 59
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 60
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 61
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 62
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 63
Các Nữ Đồ Đệ Của Ta Đều Là Chư Thiên Đại Lão Tương Lai chap 130 - Trang 64
Like PAGE để ủng hộ NetTruyen
Bình luận không được tính để tăng cấp độ
Mời bạn thảo luận, vui lòng không spam, share link kiếm tiền, thiếu lành mạnh,... để tránh bị khóa tài khoản
  • Tất cả
  • Bình luận chap
Mới nhất
Phịch Tôn Đế
Phịch Tôn Đế Cấp 4
Toàn nghịch đồ đòi phịch sư phụemo
Hoang Chinh
Hoang Chinh Cấp 4
Phịch Tôn ĐếZai đẹp 6mui nguuu j ko xơi mà hơi khó
VựcChủHỗnMang Veera
VựcChủHỗnMang Veera Cấp 4
Hoang ChinhTrừ con gì trong chansae man ý ;))
Da Boi
Da Boi Cấp 5
VựcChủHỗnMang Veeranếu ôg đang nói makima thì nó cx đòi phịch pichita dạng cơ bắp thôi :))
VựcChủHỗnMang Veera
VựcChủHỗnMang Veera Cấp 4
Da BoiKo qua xi gì ý
Da Boi
Da Boi Cấp 5
VựcChủHỗnMang Veerabruh tên j thế bro con quỉ bom hay j :)))? ôg nói như vậy tui mà đọc lại cx ko bt con đó tên j
VựcChủHỗnMang Veera
VựcChủHỗnMang Veera Cấp 4
Da BoiCon tóc trắng có 4 con loli đi theo ý
Da Boi
Da Boi Cấp 5
VựcChủHỗnMang Veeraahhhh bt r con đó thì thôi chắc nó sống lâu quá trai lì r :)))           (hoặc nó thích gái vì có tận 4con theo?)
Địt Tung lồn
Địt Tung lồn Cấp 4
Hhhhhhhhhhhh
Ẩn Danh
Ẩn Danh Cấp 5
Gián điệp của con 6 cánh
Thất Tôn Chiết Gia
Thất Tôn Chiết Gia Cấp 4
Cháu nhà dễ thương quá, cho chú bế mẹ cháu một tí nàoemo
Thiên Minh tử
Thiên Minh tử Cấp 5
Thất Tôn Chiết GiaVãi oà hảo hán emo
HURRY MY DEAD
HURRY MY DEAD Cấp 5
Mẹ BB và con loli nhìn có vẻ khá hấp dẫn đớ, thêm chút mắm (dầu bôi trơn), muối (kẹo), ớt( thuốc kích dục)...
 Sẽ tạo nên 1 món ăn tuyệt vờiemo
Phịck Thủ
Phịck Thủ Cấp 5
HURRY MY DEADemo
Cho XinĐiếuThuốcLào
Cho XinĐiếuThuốcLào Cấp 4
HURRY MY DEADemo
Mộc Đế
Mộc Đế Cấp 4
Sao vẫn chưa lên
Ma Vương Thất Tình
Ma Vương Thất Tình Cấp 4
Mộc ĐếChào bạn emo
cày chay ko lên cấp
cày chay ko lên cấp Cấp 5
Mộc Đếemo
No name
No name Cấp 4
emo
TTB-zero
TTB-zero Cấp 3
bật mí cho ae Trần Dạ tu vi nửa bước Thánh Nhân hay bán Thánh Nhân
Ta là Tán tu
Ta là Tán tu Cấp 4
TTB-zeroSiêu thoát thiên đạo rồi mà vẫn còn chữ nhân là thấy hơi ảoemo
UwU
UwU Cấp 4
TTB-zeroBật cái mẹ m,main nó trên cả siêu thoát cảnh hay còn gọi là sáng thế cảnh đ có cái cảnh giới thánh nhân củ cak của m đâu.Bài đặt bật vs chả mí
Minh Đế
Minh Đế Cấp 5
TTB-zeroSiêu thoát khỏi vạn giới
TTB-zero
TTB-zero Cấp 3
Minh ĐếMày bị ngáo àhánh nhân là cách gọi chứ ko phải cảnh giới 
Đạo tôn mới chỉ nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên
Siêu thoát cảnh và Sáng thế cảnh ko thể so sánh với hỗn nguyên đại la kim tiên
Nguyen Hieu
Nguyen Hieu Cấp 3
TTB-zeroĐại cmm bị ngáo hồng hoang à, đọc truyện rồi lộn xộn, vác truyện này nói truyện kia, bộ này tác giả là nhất, main thứ 2, thiên đạo hay đại đạo chỉ là đbrr nhé emo
Nguyen Hieu
Nguyen Hieu Cấp 3
TTB-zero1 lũ thổ dân sống trong ô đất do bàn cổ hóa thành mãi éo siêu thoát được, mà đòi so với đám ở vạn giới, đem đám đại đế huyền huyễn sang đè sập cái hồng hoang rách luôn chứ dăm ba cái thiên đạo thánh nhân rẻ rách ký sinh thiên đạo :) emo
lâm kiếp
lâm kiếp Cấp 3
Nguyen Hieumày thì bt cdbrr gì ngu còn tỏ ra chi thức mày ko hiểu ý nghĩa thì ko chứ ko đc sủa bậy bố mẹ mày ko dạy mày àemo
Phàm Chó Điên
Phàm Chó Điên Cấp 4
cute vl :)))
Phạm Mỹ Dung
Phạm Mỹ Dung Cấp 4
=))))) ciu vlll
- infinity
- infinity Cấp 5
Phạm Mỹ DungCiu hay ciu :))?
Phạm Mỹ Dung
Phạm Mỹ Dung Cấp 4
- infinityđáng iêu đó bà:))
- infinity
- infinity Cấp 5
Phạm Mỹ DungTưởng là cái chân thứ 3 :))
Tu tin Phậ ổ
Tu tin Phậ ổ Cấp 4
emo
Song Kê Xuất Sơn -Hạ
Song Kê Xuất Sơn -Hạ Cấp 5
Đừng mà Mama, mối nghiệt duyên của sư phụ con đã xếp một hàng dài rồi..
emo
Nangtienxinhdep
Nangtienxinhdep Cấp 5
Hảo mama :vb
NGÁO ĐÁ
NGÁO ĐÁ Cấp 4
emo
Toàn tri đọc giả
Toàn tri đọc giả Cấp 4
NGÁO ĐÁOh no CRINGE
Thanh Ưng
Thanh Ưng Cấp 4
Tại sao vẫn chưa đột phá emo
Thiên Huyền Lộc
Thiên Huyền Lộc Cấp 4
Thanh ƯngTại cu m béemo